Now showing items 1-2 of 2

  • Biodostupnost kovových spécií ve vodním ekosystému 

    Melecske, Ágnes
    Koncentrace volných kovových iontů je často jen malou částí celkové koncentrace kovu v prostředí. Přes tento malý obsah, je ve většině případů koncentrace volných kovových iontů klíčovým faktorem při určování biodostupnosti ...
  • Problematika stanovení škodlivin v odpadních vodách 

    Melecske, Ágnes
    V bakalárskej práci teoretického charakteru je riešená problematika prítomnosti škodlivín v odpadových vodách. Čo sa týka anorganických polutantov, pozornosť je zameraná na olovo a kadmium a na ich zlúčeniny. Zo širokej ...