Now showing items 1-1 of 1

  • Mechanické vlastnosti pájeného spoje 

    Meliš, Josef
    Předkládaná práce se zabývá rozdíly mechanických vlastností povrchových úprav desek plošných spojů a více druhů použitých pájecích past. Praktická část práce popisuje všechny nutné kroky k výslednému provedení experimentu. ...