Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh hardwaru řídícího modulu pro autobusové klimatizace 

    Melichárek, Lukáš
    Diplomová práce se zabývá hardwarovým a softwarovým řešení periferii pro řídící modul klimatizační jednotky pro spolčenost THERMO KING. Je zde uveden popis pro přístup periferie na sběrnici IIC, CAN a zobrazovací jednotku ...