Now showing items 1-2 of 2

  • Interaktivní simulace chování tkaniny akcelerovaná pomocí GPU 

    Melichar, Vojtěch
    Tato práce se zabývá interaktivní simulací chování tkanin s využitím GPU pro obecné výpočty. V první části jsou rozebrány všechny technologie, které jsou následně využity při implementaci programu. Druhá část poté diskutuje ...
  • Přehrávač hudby (syntetizér) pomocí FITkitu 

    Melichar, Vojtěch
    Tato práce se zabývá metodami syntézy zvuku a návrhem syntezátoru pro platformu FITkit. V první části jsou charakterizovány jednotlivé metody syntézy zvuku a je zde také uvedena stručná historie syntézy zvuku. Dále je ...