Now showing items 1-2 of 2

  • RoboAuto - Detekce automobilů 

    Melo, Jakub
    Tato práce se zabývá detekcí a sledováním zadních částí automobilů. Pro detekci je použit algoritmus Adaboost. Ke sledování se používá Kalmanův filtr. V první části práce je představen princip detekce a sledování objektů. ...
  • Srovnání agentích platforem pro bezdrátové senzorové sítě 

    Melo, Jakub
    Tato práce se zabývá agentními platformami pro bezdrátové senzorové sítě. Na začátku práce jsou představeny bezdrátové senzorové sítě a softwarové a hardwarové prostředky pro jejich programování. Nasledujíci kapitola se ...