Now showing items 1-1 of 1

  • Studium produkce polyhydroxybutyrátu u bakterií 

    Melušová, Soňa
    Predložená diplomová práca je zameraná na štúdium produkcie polyhydroxybutyrátu (PHB) u baktérií. Po stručnej charakteristike PHB ako najvýznamnejšieho predstaviteža širokej skupiny polyhydroxyalkanoátov (PHA) v teoretickej ...