Now showing items 1-5 of 5

 • Faktory ovlivňují elasticitu poptávky českého spotřebitele 

  Luňáček, Jiří; Meluzínová, Jana (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2013-12)
  Purpose of the article: The mission of economics in practical application can be described as an additional tool for the deeper understanding of the connection between market subjects. The price elasticity of demand is an ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Meluzínová, Jana
  Cílem předložené diplomové práce je kompletní zhodnocení finanční situace společnosti. Pomocí elementárních metod finanční analýzy je vyhodnocen současný stav. Dále je práce zaměřena na návrhy, jejichž cílem je zlepšení ...
 • Návrh na zlepšení finanční situace firmy 

  Meluzínová, Jana
  Předmětem diplomové práce je provést finanční analýzu v konkrétní společonsti a uvést návrhy na zlepšení její finanční situace. První část práce shrnuje teoretické poznatky v oblasti finační analýzy. Představení společnosti ...
 • Overview of the Situation on Photovoltaic Market in Selected Eastern European States 

  Pavlíček, Michal; Meluzínová, Jana (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2011-06)
  Purpose of this article Purpose is to research situation on photovoltaic markets in Slovenia, Croatia and Hungary. It is focused on market development, market segmentation and product features. Raising trend on photovoltaic ...
 • Problematika hodnocení lidského kapitálu v českých podnicích 

  Meluzínová, Jana
  Cílem práce je navrhnout a ověřit model řízení zaměřený na hodnocení lidského kapitálu ve vztahu k podnikové výkonnosti ve zvoleném odvětví – bankovní sektor v České republice. Model je sestaven v následujících krocích. ...