Now showing items 1-3 of 3

 • Identifikace osobnostního profilu manažera v multikulturním prostředí 

  Meluzínová, Kateřina
  Předložená bakalářská práce se věnuje identifikaci osobnostního profilu manažera úspěšně působícího v multikulturním prostředí. Popsány jsou kulturní rozdíly, které na manažery působí a rovněž i bariéry, které pramení z ...
 • Posilování konkurenceschopnosti firmy (Pivovar Černá Hora a.s.) 

  Mirvaldová, Martina
  Cílem této diplomové práce je vytvoření návrhu k posílení konkurenceschopnosti podniku na základě analýz vlivů mikroekonomických a makroekonomických faktorů. Dále se tato práce zabývá zhodnocením současné situace výrobní ...
 • Zhodnocení hospodaření neziskové organizace 

  Meluzínová, Kateřina
  Předložená diplomová práce se zabývá zhodnocením hospodaření neziskové organizace Klokánek Brno. Cílem této práce je analyzovat dané příjmy a výdaje, zhodnotit hospodaření organizace a navrhnout příslušná doporučení na ...