Now showing items 1-3 of 3

 • Hodnocení informačních systémů 

  Menšík, Marek
  Tato práce se zabývá způsoby hodnocení informačních systémů z pohledu uživatele a výrobce. V teoretické části jsou představeny současné trendy a používané způsoby, včetně ukázek fungování u reálných firem. Praktická část ...
 • Opatření pro úspory energie při vytápění 

  Menšík, Marek
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem opatření pro úsporu tepelné energie potřebné pro vytápění rodinného domu. Práce je rozdělena na tři části. První část je věnována výpočtu tepelných ztrát rodinného domu. Druhá část ...
 • Vytápění a větrání v rodinném domě typu bungalov 

  Menšík, Marek
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem větrání a vytápění jednopodlažního domu typu bungalov. Práce je rozdělena na tři části. V první části je uveden konstrukční návrh domu s výpočtem tepelných ztrát. Druhá část se zabývá ...