Now showing items 1-4 of 4

 • Konstrukce navíječky kompozitního izolátoru 

  Menšík, Martin
  Cílem této diplomové práce je konstrukce jednoúčelového stroje pro navíjení kompozitního izolátoru. V první části je popsána technologie navíjení doplněná analýzou použitelných komponent. Na základě těchto poznatků je ...
 • Konstrukční návrh malé stolní kotoučové pily 

  Menšík, Martin
  Cílem této bakalářské práce je konstrukční návrh malé stolní kotoučové poloprofesionální pily. V první části této práce je popsána problematika stolních kotoučových pil. Druhá část práce je věnována průzkumu trhu s kotoučovými ...
 • Most přes řeku Jihlava 

  Menšík, Martin
  Diplomová práce se zabývá návrhem silničního mostu přes řeku Jihlavu. Jsou navrženy tři varianty, z nichž je vybrána varianta předpjatého dvojtrámového nosníku o třech polích. Je zpracován podrobný statický výpočet a most ...
 • Most přes řeku Moravu 

  Menšík, Martin
  Práce se zabývá návrhem nové mostní konstrukce na místě stávajícího mostu na silnici II/312 v obci Vlaské přes řeku Moravu. Hlavní náplní je statický výpočet nosné kontrukce o jednom poli. Byly vypracovány tři studie, z ...