Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh pojistného portfolia pro vybranou společnost 

    Jirků, Simona
    Tato diplomová práce se zabývá návrhem vhodného pojistného portfolia pro vybranou společnost. Práce je rozdělena do 5-ti hlavních částí. Obsahuje analýzu rizik a návrh takového pojistného portfolia, díky kterému budou ...
  • Pojištěnost města Třešť 

    Doláková, Hana
    Předmětem mojí diplomové práce je charakterizovat rizika města Třešť a najít vhodné pojistné portfolio. Cílem mé diplomové práce je návrh vhodného pojistného portfolia pro město Třešť. Diplomová práce pojednává o riziku, ...