Now showing items 1-2 of 2

  • Pásový dopravník pro dopravu cihlové drti 

    Menoušek, Martin
    Cílem této bakalářské práce je navrhnout šikmý pásový dopravník na dopravu cihlové drti. Zadanými parametry je dopravní délka 65 m, výška 12 m a dopravní výkon 125 t/hod. Práce obsahuje funkční výpočet pásového dopravníku, ...
  • Separátor horniny 

    Menoušek, Martin
    Cílém této diplomové práce je navrhnout separátor horniny, zařízení, které vytřídí jíl od piritu. Základním parametrem separátoru, ze kterého bylo vycházeno při návrhu je hmotnostní dopravní výkon 5 t/h.