Now showing items 1-1 of 1

  • Nemovitosti jako předmět dědického práva v řízení o dědictví 

    Rolencová, Tereza
    Diplomová práce je zaměřena na vypořádání nemovitostí v dědickém řízení, kde je popsán průběh jednotlivých fází, vztah účastků k řízení a rozdělení důkazních prostředků, jež jsou celého procesu součástí. V rámci teoretické ...