Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza výpočtového modelu konstrukce mechatronické soustavy a jeho dynamické chování 

    Merkl, Martin
    Tato bakalářská práce se zabývá výpočtovým modelováním příčníku obráběcího stroje v programu Ansys Workbench. Cílem práce bylo určení dynamických vlastností této konstrukce, provedení statické analýzy a dále pak exportování ...
  • Návrh zakřivení rámu dveřního křídla 

    Merkl, Martin
    Tato diplomová práce se zabývá návrhem zakřivení rámu dveřního křídla určeného pro kolejové vozidlo. Na zakřivený rám se lepí rovné sklo, vlivem elastické deformace po nalepení skla dochází k ohnutí rámu na opačnou stranu. ...