Now showing items 1-1 of 1

  • Řízení jakosti ve výrobním podniku 

    Mertensová, Ivana
    Diplomová práce se zabývá systémem řízení jakosti ve výrobním podniku a na základě zhodnocení stávajícího stavu má za cíl navrhnout vhodnější systém řízení jakosti a přispět tímto k dalšímu rozvoji firmy.