Now showing items 1-2 of 2

  • Inteligentní dvou-ramenný žonglovací stroj 

    Mertlík, Daniel
    Diplomová práce se zabývá návrhem a realizací zařízení nazvaného Inteligentní dvou-ramenný žonglovací stroj. Úlohou projektu je demonstrace řízení rotačního pohybu ramene tak, aby v rámci koncepce stroje docházelo k ...
  • Průmyslové komunikační sítě pro automatizaci 

    Mertlík, Daniel
    Podstatou této práce je zpracovat analýzu specifických vlastností průmyslových sítí, které se liší od sítí počítačových. Zpracovat přehled standardů sítí od významných světových firem a některé vybrané standardy blíže ...