Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza nejvyššího a nejlepšího využití rodinného domu v Červeném Kostelci 

    Mertlíková, Michaela
    Diplomová práce se zabývá analýzou nejvyššího a nejlepšího využití (HABU). V teoretické části nalezneme popis čtyř základních kritérií, ze kterých se analýza skládá. Jedná se o tato kritéria: dodržování právních předpisů, ...
  • Plánování průběhu projektu výstavby 

    Mertlíková, Michaela
    Bakalářská práce se zabývá plánováním projektu průběhu výstavby. V teoretické části jsou vysvětleny jednotlivé druhy plánů projektu, finanční zdroje připravovaných projektů a výběrové řízení na stavební práce. V praktické ...