Now showing items 1-1 of 1

  • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

    Mervart, Tomáš
    Tato bakalářská práce na téma „Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení“ je analýza současného stavu konkrétní společnosti a návrh na zlepšení její finanční situace. V první části jsou definovány cíle ...