Now showing items 1-2 of 2

  • Možnosti silového řízení lineárních pohonů 

    Merzliakov, Evgeniy
    Tato bakalářská práce se zabývá možností silového řízení lineárních pohonů. Obsahuje rozdělení lineárních pohonů, popis používaného motoru, řídicí jednotky a komunikačního protokolu. Dále obsahuje popis principů, metod ...
  • Umělá inteligence v internetové komunikaci 

    Merzliakov, Evgeniy
    Rozvoj takových technologií jako cloud computing, big data a deep learning způsobuje to, ze uměla inteligence se pomalu stává časti běžného života. Tato bakalářská práce popisuje základní systémy s umelou inteligenci, které ...