Now showing items 1-2 of 2

  • The Analysis of the Affiliate System in a Chosen Company and Proposals for its Improvements 

    Mesík, Vladimír
    Diplomová práca sa zaoberá províznym marketingom vo vybranej spoločnosti. Poukazuje na špecifiká a fungovanie Českého affiliate trhu a porovnáva teoretické poznatky so skutočnosťou. Hlavným prínosom práce je komplexný návrh ...
  • Analýza skryté služby v síti TOR 

    Mesík, Vladimír
    Táto práca sa zaoberá anonymitou v informačnej dobe, princípom cibuľového smerovania, anonymnou sieťou Tor a princípom fungovania skrytej služby v sieti Tor. Analyzuje bezpečnosť, anonymitu a možnosť deanonymizácie servera ...