Now showing items 1-6 of 6

 • Dálniční most přes silnici II/464 

  Mezera, David
  Náplní bakalářské práce je vyřešení přeložky pozemní komunikace II/464. Jedná se o most o jednom poli z dodatečně předpjatého betonu. Byly navrženy 3 studie, z nichž jedna byla zpracována v rámci této bakalářské práce. ...
 • Implementace projektového řízení 

  Mezera, David
  Diplomová práce se zabývá návrhem implementace projektového řízení se softwarovou podporou ve společnosti Aponia Software, s.r.o., která vyvíjí navigační software pro mobilní zařízení. Při vytváření návrhů je použita ...
 • Návrh internetových stránek 

  Mezera, David
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací internetových stránek, které budou překračovat konkurenci jak web designem, tak i použitelností a praktičností. Cílem mé práce je vytvoření internetových stránek, které ...
 • Návrh responzivního informačního systému 

  Hamerník, Kamil
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem responsivního informačního systému pro reklamní a marketingovou agenturu. Obsahuje teoretická východiska potřebná pro pochopení problematiky, důkladnou analýzu firmy a samotný návrh ...
 • Podnikatelský záměr 

  Urbánek, Michal
  Bakalářská práce zkoumá aspekty zakládání velkoobchodu, který se primárně zaměřuje na dovoz jednostopých, elektricky poháněných dopravních prostředků z Čínské Lidové Republiky. Použity byly analýza obecného okolí, vnějšího ...
 • Silniční most 

  Mezera, David
  Náplní diplomové práce je vyřešení přeložky drážního koridoru a cyklostezku. Jedná se o most o 5 polích. Byly navrženy 2 studie, z nichž jedna byla zpracována v rámci této diplomové práce. Vybrána byla varianta č. 1 betonové ...