Now showing items 1-5 of 5

 • Matematické modely poptávky 

  Trzaskaliková, Eva
  Diplomová práce se zabývá analýzou poptávky s využitím standardních prostředků inženýrské matematiky. Jsou zkoumány matematické modely poptávky a to jak jednofaktorové, tak i vícefaktorové. Elasticita poptávky je aplikována ...
 • Matematické modely produkce 

  Hanzlíček, Tomáš
  Práce se zabývá matematickým modelováním ekonomických zákonitostí, konkrétně matematickými modely produkce. Popisuje základní přístup, modely a metody modelování v uvedené oblasti. Dále jsou zkoumány specifické charakterizace. ...
 • Prostředky teorie her v ekonomickém rozhodování 

  Šebedovský, Richard
  Tato práce se zabývá současnými trendy v aplikaci teorie her k tvorbě ekonomických modelů, které se následně využívají při ekonomickém rozhodování s podporou prostředků informatiky. Práce se zejména opírá o poznatky teorie ...
 • Statistické vyhodnocení přijímacích zkoušek 

  Tihlaříková, Jana
  Tato diplomová práce se zabývá statistickým vyhodnocením přijímacích zkoušek na Fakultu podnikatelskou Vysokého učení technického v Brně, konkrétně vyhodnocením kvalit uchazečů o studium bakalářského studijního oboru Daňové ...
 • Úvod do matematické ekonomie pro ekonomy 

  Mezník, Ivan (CERM, 2017)
  Knížka je určena studentům magisterských studijních programů ekonomického zaměření. Na začátku studia (obvykle bakalářského) absolvují posluchači jako prerekvizity předměty inženýrská matematika, mikroekonomie, makroekonomie ...