Now showing items 1-1 of 1

  • Studie průběhu zakázky podnikem 

    Sedliačková, Michaela
    Táto diplomová práca je zameraná na analýzu priebehu zákazky podnikom, s následným zameraním sa na slabé miesta a podaním návrhu na ich zlepšenie. Cieľom je optimalizácia priebehu zákazky podnikom, s následným vytvorením ...