Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh podnikatelského plánu pro založení posilovny 

    Mičíková, Petra
    Bakalářská práce se zabývá sestavením kompletního podnikatelského plánu pro založení posilovny. Bakalářská práce obsahuje teoretické poznatky související s daným tématem, analytickou část a návrh podnikatelského plánu pro ...
  • Návrh změn marketingové komunikace konkrétního ateliéru 

    Mičíková, Petra
    Diplomová práce se zabývá návrhem změn marketingové komunikace konkrétního ateliéru, které by měly vést ke zvýšení povědomí o ateliéru a následnému zvýšení potenciálních zákazníků. Diplomová práce obsahuje poznatky související ...