Now showing items 1-2 of 2

  • Energetické posouzení spotřeby energií ve výrobním podniku 

    Miča, Martin
    Náplní diplomové práce je posouzení energií v areálu firmy Uniman Engliš. Diplomová práce nejprve pojednává o popisu možnosti využití tepelného čerpadla pro různé principy. Následně popisuje geotermální energii a možnost ...
  • Kogenerace z bioplynu 

    Miča, Martin
    Náplní bakalářské práce je kogenerace z bioplynu. Úvodní část pojednává o výrobě bioplynu a jeho úpravě před energetickým využitím. Hlavní část bakalářské práce je zaměřena na způsoby energetického využití bioplynu a ...