Now showing items 1-5 of 5

 • Bezpečnost skladování paliva ve vodním prostředí 

  Mičian, Peter
  Táto diplomová práca sa zaoberá skladovaním vyhoreného jadrového paliva a zhodnotením jeho bezpečnosti. V teoretickej časti sú rozoberané deje prebiehajúce počas vyhorievania paliva, akými sú napríklad štiepenie, zmena ...
 • Inovace jaderného paliva 

  Mičian, Peter
  Táto bakalárska práca sa zaoberá najnovšími poznatkami o jadrovom palive, hlavne palivami pre tlakovodné reaktory. V práci je uvedený prehľad najnovších výskumov z oblasti pokrytia paliva, ktoré oddeľuje palivo od chladiva. ...
 • Metody detekce neutronů 

  Arbeit, Vít
  Tato bakalářská práce se zabývá neutrony, způsobům jejich detekce a neutronovými detektory. Teoretická část zahrnuje popis všech principů, pomocí kterých je možné neutrony detekovat a blíže přiblíží jak již zavedené ...
 • Optimalizace neutronového spektra podkritického jaderného reaktoru se spalačním zdrojem 

  Filová, Vendula
  Tato bakalářská práce se zabývá urychlovačem řízenými systémy a principy jejich fungování. Teoretická část zahrnuje popis základních součástí systému a představení jednotlivých projektů spojených s výzkumem v oblasti ADS. ...
 • Použité jaderné palivo - současnost a budoucnost jeho využití 

  Hruškovič, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá použitým jaderným palivem a možnostmi s jeho nakládáním. První kapitola se věnuje teoretickému úvodu, kde je vysvětlen jaderný palivový cyklus, popsán radioaktivní odpad a použité jaderné ...