Now showing items 1-13 of 13

 • Bezdrátový temploměr 

  Honza, Dalibor
  Tato práce se zabývá návrhem a realizací bezdrátového teploměru, který bude komunikovat s počítačem pomocí technologie WiFi. Práce obsahuje popis kompletního vývoje zařízení od samotného návrhu, přes realizaci hardware, ...
 • FITkit jako řídicí jednotka krokového motoru 

  Čejka, Štěpán
  Tato práce se zabývá problematikou krokových motorů. Čtenář získá základní přehled o typech, principech funkce a některých metodách řízení těchto motorů. Praktická část této práce spočívala v navržení a implementaci dvou ...
 • Informační moduly komunikující přes Bluetooth 

  Knytl, Marek
  Tato práce popisuje vytvoření dvou Informačních modulů, které jsou řízeny mikrokontrolérem a ovládány pomocí klávesnice a displeje. Tyto zařízení komunikují se serverem, běžícím na PC, pomocí technologie Bluetooth a jsou ...
 • Jednoduchá meteostanice založená na platformě FITkit 

  Podivínský, Jakub
  V této práci je popsán návrh a realizace domácí meteostanice založené na platformě FITkit. Součástí práce je rozbor klasických a elektronických metod měření meteorologických veličin a výběr vhodných elektronických snímačů. ...
 • Metodika návrhu systémů odolných proti poruchám do omezeného implementačního prostoru na bázi FPGA 

  Mičulka, Lukáš
  Tato práce popisuje navrženou metodologii pro návrh systémů odolných proti poruchám v FPGA schopnou ochránit systém před projevy přechodných a trvalých poruch. Oprava přechodné poruchy je prováděna částečnou dynamickou ...
 • Přehrávač MP3 souborů v FPGA 

  Náplava, Tomáš
  Tato práce se zabývá návrhem a implementací hardwarové jednotky, která je schopná přehrávat soubory formátu MPEG-1 layer III, dle standardu ISO/IEC 11172-3. Jsou uvedeny výhody použití formátu MP3 a principy, díky kterým ...
 • Řízení teploty v místnosti 

  Hruškovský, Antonín
  Tato práce se zabývá výrobou pokojového termostatu pro regulaci teploty v domě či bytu. V textu jsou popsány typy senzorů pro měření teploty pracující na základě různých fyzikálních principů. Z těchto typů senzorů je ...
 • Světelné noviny 

  Mičulka, Lukáš
  Zaměřením této bakalářské práce je návrh zapojení informačního panelu s maticí LED a vytvoření firmware pro osmibitový mikrokontrolér z rodiny 8051, který ji má řídit a komunikovat s PC přes rozhraní RS232. Okrajově je zde ...
 • Systém pro určování nadzemní výšky letajících objektů 

  Boba, Peter
  Táto diplomová práca sa zaoberá dizajnom a vývojom systému pre meranie výšky (nad zemou) lietajúcich objektov. Popisuje teoretické podklady týkajúce sa merania výšky v aviatike ako aj rôzne techniky merania výšky. Meranie ...
 • Systém řízení vytápění objektu komunikující přes Zigbee 

  Mičulka, Lukáš
  Zaměřením této práce je návrh a realizace systému řízení vytápění modelového domu. Z hlediska návrhu je kladen důraz na jednoduchost, efektivnost a škálovatelnost systému. Implementovaný systém řízení zahrnuje centrální ...
 • Využití algoritmů strojového učení pro konstrukci hlídacích obvodů 

  Lelkes, Olivér
  Tato bakalářská práce se zabývá využitím algoritmů strojového učení pro konstrukci hlídacích obvodů. Práce obsahuje detailní popis jednotlivých algoritmů strojového učení, které byly vybrány pro splnění cíle bakalářské ...
 • Využití moderních metod zvyšování spolehlivosti pro implementaci řídicího systému 

  Szurman, Karel
  U leteckých řídicích a kritických systémů je nutné zaručit minimální úroveň odolnosti vůči poruchám a jejich vysokou spolehlivost. Na elektronické součástky těchto systémů působí nežádoucím vlivem okolní podmínky prostředí ...
 • Webový portál pro aplikaci metodik pro zvyšování spolehlivosti 

  Poupě, Petr
  Diplomová práce se zabývá vývojem webového portálu pro aplikaci metodik pro zvýšení spolehlivosti. Uvádí do problematiky systémů odolných proti poruchám a analyzuje požadavky na systém, které mají uživatelé pracující v ...