Now showing items 1-2 of 2

  • Odhad entropie a komprese biologických sekvencí 

    Miščík, Peter
    Táto diplomová práca popisuje poznatky o biologických sekvenciách, princípy odhadu entropie a možnosti kompresie DNA sekvencií pomocou substitučných metód. Text obsahuje praktickú časť, kde sú využité kompresné algoritmy ...
  • Zpracování elektrokardiogramu 

    Miščík, Peter
    Táto bakalářská práce se zabývá zpracováním elektrokardiogramu (EKG) v programovém prostředí LabView. Hlavní část je program na zpracování EKG, včetně potlačení různých šumů a detekování R-piku, vytvořen v prostředí LabView. ...