Now showing items 1-7 of 7

 • Analýza jednofázového asynchronního motoru 

  Vícha, Adam
  Bakalářská práce pojednává o konstrukci, principu funkce, způsoby zapojení, vinutí a rozdělení ztrát asynchronních motorů zejména se zaměřením na jednofázové asynchronní motory. V praktické části jsou v laboratoři proměřeny ...
 • Analýza spokojenosti zákazníků a návrhy na zvýšení její úrovně 

  Sedláčková, Martina
  Bakalářská práce na téma „Analýza spokojenosti zákazníků a návrhy na zvýšení její úrovně“ se zabývá moderními možnostmi analyzování kvality služeb a spokojenosti zákazníků pro společnost Dopravní podnik města Brna a.s. ...
 • Aplikace řídicího systému Simatic pro řízení balícího stroje 

  Urbánek, Tomáš
  Diplomová práce pojednává o řídicím systému Simatic. Simatic je řídicí systém od firmy Siemens. Simatic je řazen mezi tzv. programovatelné logické automaty (anglicky Programmable Logic Controller). Jedná se o mikropočítač, ...
 • Navigační systémy ve vozidlech 

  Mišinger, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá přehledem navigačních systémů, které jsou v současné době využívány, nebo by v nejbližší době měly být v aktivním provozu. Je zde obsaženo základní rozdělení satelitních navigačních systémů, ...
 • Nelineární modely stejnosměrných strojů 

  Král, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá modelováním a simulací stejnosměrných motorů. Byly vytvořeny celkově čtyři modely stejnosměrných strojů podle různých typů buzení (derivační, sériový, kompaundní a cizí). Tyto modely byly ...
 • Simulace elektrických strojů 

  Klíma, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá modelováním a simulací stejnosměrných a střídavých strojů. Byly vytvořeny celkem čtyři matematické modely. Tři modely stejnosměrných motorů při různém typu buzení (kompaundní, sériový, cize ...
 • Zlepšování provozních vlastností kluzného kontaktu 

  Mišinger, Lukáš
  Práce je zaměřena na kluzný kontakt (KK) a porovnání jednotlivých koncepcí kluzného kontaktu. Studium vychází z řešení na modelových přípravcích v návaznosti na praktické výsledky s aplikací inovovaného kluzného kontaktu. ...