Now showing items 1-5 of 5

 • Gramatická evoluce - Java/Matlab implementace 

  Miškařík, Kamil
  Univerzální třída implementující gramatickou evoluci. Testováno na aproximaci funkcí a nastavení PSD regulátoru pro řízení chaotického systému Henonovy mapy.
 • Hledání nejkratší cesty pomocí mravenčích kolonií - Java implementace 

  Dostál, Marek
  Tato diplomová práce se zabývá hledáním nejkratší cesty pomocí mravenčích algoritmů. V teoretické části jsou popsány mravenčí algoritmy. V praktické části jsou zvoleny tyto algoritmy pro návrh a implementaci hledání nejkratší ...
 • Návrh konstrukce 3D tiskárny s rozšířenou funkcionalitou 

  Čechman, David
  Cílem práce je konstrukční návrh pokročilé 3D tiskárny s přídavnou osou rotace včetně návrhu pohonů a kompletní výrobní dokumentace. V první části práce je popsán vznik a vývoj 3D tisku a jeho nejznámější metody. Ve druhé ...
 • Robotický had: konstrukce mobilní robotické platformy 

  Hubatka, Šimon
  Bakalářská práce se zabývá návrhem robotického hada pro planární platformu pohybu. Práce je fakticky rozdělená do dvou částí. V první recenzní části je stručně pojednáno o základních pohybech biologických hadů. Dále je ...
 • Včelí algoritmus 

  Miškařík, Kamil
  Obsahem práce je naprogramování Java třídy a skriptu v Matlabu, které budou implementovat včelí algoritmus (BeesAlgorthm). K otestování výkonu tohoto algoritmu je využito standartních optimalizačních funkcí Rosenbrock a Rastrigin.