Now showing items 1-2 of 2

  • Koncept rychlonabíjecí stanice pro elektromobily s akumulací 

    Miškovský, Ján
    Predmetom tejto práce je vytvorenie konceptu rýchlonabíjacej stanice s akumuláciou a využitím obnoviteľných zdrojov. V úvodnej časti diplomovej práce je popísaná normou stanovená špecifikácia nabíjania elektromobilu za ...
  • Návrh připojení malé vodní elektrárny do elektrické sítě 

    Miškovský, Ján
    Predmetom tejto práce je návrh vyvedenia výkonu malej vodnej elektrárne Raštak. V úvode bakalárskej práce je popísaná principiálna schéma MVE, popis jednotlivých stavebných častí a bližšie špecifikované technologické ...