Now showing items 1-2 of 2

  • Nic kolem nás 

    Michálková, Kateřina
    Práce Nic kolem nás vznikla na základě úvah o současnosti. Od počátku bylo jasné, že se bude zabývat prostorem. Prostorem kolem nás, prostředím ve kterém žijeme, našim vnímáním tohoto okolí a našich pocitů z něj. Svět, ...
  • Stanovení organických kyselin ve víně 

    Michálková, Kateřina
    Tato bakalářská práce se zabývá stanovením organických kyselin ve víně metodou kapilární zónové izotachoforézy. Teoretická část je věnována vlastnostem vína, složení, jeho prospěchu na zdraví člověka a kapilární zónové ...