Now showing items 1-3 of 3

 • Nic kolem nás 

  Michálková, Kateřina
  Práce Nic kolem nás vznikla na základě úvah o současnosti. Od počátku bylo jasné, že se bude zabývat prostorem. Prostorem kolem nás, prostředím ve kterém žijeme, našim vnímáním tohoto okolí a našich pocitů z něj. Svět, ...
 • Stanovení organických kyselin ve víně 

  Michálková, Kateřina
  Tato bakalářská práce se zabývá stanovením organických kyselin ve víně metodou kapilární zónové izotachoforézy. Teoretická část je věnována vlastnostem vína, složení, jeho prospěchu na zdraví člověka a kapilární zónové ...
 • Zkulturnění krajiny 

  Michálková, Kateřina
  Pro svou bakalářskou práci jsem si vybrala téma zabývající se krajinou a vztahem člověka k ní. Zvolené území je nepoužívaná venkovská krajina, v současné chvíli téměř bez využití. Projekt se mimo jiné zabývá návrhem místně ...