Now showing items 1-7 of 7

 • Deskripce převodovek typu CYCLO-DRIVE 

  Nádvorník, Jan
  Bakalářská práce obsahuje odbornou rešerši zabývající se principem činnosti převodovek typu CYCLO-DRIVE a jejich využitím v praxi. Tato práce definuje základní vlastnosti cykloidního ozubení, základní rozdělení cykloidních ...
 • Deskripce vedení u obráběcích strojů 

  Šváček, Karel
  Předmětem této bakalářské práce je popis vedení u obráběcích strojů. Stále větší důraz je kladen na přesnost vedení, protože je to jedna z hlavních částí, která ovlivňuje přesnost celého stroje a tím i výroby. Popisují se ...
 • Deskripce vrtacích strojů 

  Bradáč, Tomáš
  V první části této práce je provedena rešerše vrtacích strojů a dále je zde proveden popis a rozdělení vrtacích strojů současné produkce. Práce popisuje kromě vlastností jednotlivých typů strojů také vhodnost pro použití. ...
 • Porovnání moderních 3D CAD programů. 

  Vévoda, Antonín
  3D CAD programy patří v současné době mezi nejpoužívanější nástroje pro tvorbu výkresové dokumentace při úpravách stávajících a vývoji nových produktů. Umožňují také mimo jiné podporovat konstrukční proces různými výpočtovými ...
 • Porovnání současných a moderních metod konstruování. 

  Krenželok, Andrzej
  Anotace: V současné době se stále nejčastěji konstruuje na základě dřívějších poznatků s využitím intuice. Pro podporu kreativity a k řešení složitých konstrukčních úkolů lze také využít některých moderních konstrukčních ...
 • PREDIKCE PRACOVNÍ PŘESNOSTI CNC OBRÁBĚCÍCH STROJŮ 

  Michalíček, Michal
  Předmětem zkoumání této dizertační práce je vliv pracovní přesnosti u velkých CNC obráběcích strojů na požadované vlastnosti obrobků. Stav techniky se v současné době neustále vyvíjí a požadavky ze strany zákazníků k ...
 • Rešerše metod zjišťování geometrických chyb obráběcích strojů 

  Čep, David
  Předmětem této bakalářské práce je Rešerše metod zjišťování geometrických chyb obráběcích strojů. V první kapitole jsou popsány nejpoužívanější geometrické zkoušky. Další část obsahuje zařízení používané pro tyto zkoušky. ...