Now showing items 1-2 of 2

  • Aplikace kapacitních snímačů v technické praxi 

    Michalík, Lukáš
    Tato bakalářská práce se v první části zabývá srovnáním několika kapacitních snímačů doteku různých firem. Cílem srovnávání je výběr jednoho typu kapacitních snímačů, které jsou následně použity pro konstrukci ovládacího ...
  • Měření spotřeby elektrické energie vzdálených zařízení 

    Michalík, Lukáš
    Diplomová práce je zaměřena na digitální měření spotřeby elektrické energie a následný přenos naměřených výsledků vzdálenému k monitorovacímu centru po počítačové síti. Celá aplikace je navržena pro monitorování aktivních ...