Now showing items 1-7 of 7

 • Development of grout for additional seal embankment dams 

  Michalčíková, Magdaléna; Černý, Vít; Drochytka, Rostislav (Elsevier, 2015-06-25)
  The technology of sealing sand and gravel by chemical injection has been known and used for a long time. Chemical grouting is however expensive and sometimes the use of cement does not lead to the desired effect. That is ...
 • Techniques of Soil Modification for Re-use in Construction 

  Michalčíková, Magdaléna; Drochytka, Rostislav (IOP Publishing, 2018-07-16)
  Nowadays effort is made to study what effects may impact the environment and to address the issue of waste management. The majority of all waste produced is construction waste and demolition debris (approx. 65%). This ...
 • Technologie sanace sypaných hrází s využitím vhodných typů odpadů 

  Michalčíková, Magdaléna
  Předmětem této práce je nalezení optimální technologie pro provádění oprav stávajících sypaných hrází s důrazem na jednoduchost a ekonomickou nenáročnost. Dále se zhodnotí parametry vybraných vedlejších energetických a ...
 • Technology of Remediation of Embankment Dams by Optimal Grout 

  Michalčíková, Magdaléna; Drochytka, Rostislav; Černý, Vít (Elsevier, 2016-05-31)
  Floods represent one of the greatest direct dangers of natural disasters in Europe. During floods, substantial material damage and often even losses of human life may occur. In the Czech Republic both of these were recorded ...
 • Utilization of Fluidized Bed Combustion Fly Ash in the Design of Reuse Clay Soil in the Form of Self-Compacting Grouts 

  Drochytka, Rostislav; Michalčíková, Magdaléna (MDPI, 2020-04-23)
  This paper addresses the influence of fluidized bed combustion fly ash (FBCA) and further liquefying additives on the formation of structure and on the resulting properties of self-compacting grouts based on clay soil. In ...
 • Vývoj injektážních směsí pro dodatečné těsnění sypaných hrází 

  Michalčíková, Magdaléna
  Těsnění písků nebo štěrkopísků chemickými injekcemi je známo a používáno již dlouhou dobu. Chemické injektáže bývají ovšem finančně nákladné, a také použití cementu někdy nevede k žádoucím účinkům, proto je na snaze hledat ...
 • Výzkum technologie zpětného využití zemin ve formě samozhutnitelných zálivek 

  Michalčíková, Magdaléna
  Vzrůstající objem odpadů všeho druhu je v současnosti jevem ekonomicky rozvinuté společnosti a současně jedním z problémů ochrany životního prostředí. Je proto nezbytně nutné, v zájmu trvale udržitelného rozvoje, sledovat ...