Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza spokojenosti zákazníků a návrhy opatření na zvýšení její úrovně 

    Andrýsková, Jana
    Tato práce je zaměřena na analýzu spokojenosti zákazníků a komunikačních nástrojů úklidové společnosti BEDNÁŘ-UH, s.r.o. Pomocí dotazníku bude zjištěna současná spokojenost zákazníků a předloženy návrhy na její zvýšení. ...
  • Marketingová strategie 

    Andrýsková, Hana
    Tato bakalářská práce se zabývá návrhem marketingové strategie pro státní podnik Povodí Moravy, s. p. Obsahuje zjištění současného stavu marketingové strategie a návrhy na možná zlepšení, která povedou k získání nových ...