Now showing items 1-4 of 4

 • Realizace digitálního expozimetru 

  Vacula, Richard
  Bakalářská práce pojednává o historii měření světla, zabývá se způsoby měření expozice a konstrukčním řešením expozimetrů. V posledních kapitolách je rozváděno téma realizace digitálního expozimetru, zkoumají se vlastnosti ...
 • Realizace digitálního osciloskopu 

  Kulig, Tomáš
  Následující práce je zaměřená na návrh digitálního osciloskopu. Vstupní obvody však budou řešeny analogově. Pro rychlé zpracování digitální dat z výstupu A/D převodníků bude použit obvod DSP (od firmy Texas Instruments). ...
 • RFID přístupový systém v místnosti 

  Mego, Roman
  Cieľom diplomovej práce je navrhnúť prístupový systém využívajúci technológiu RFID. Tento systém by mal znižovať bezpečnostné riziká spojené s jeho používaním. Počas riešenia boli vytvorené dve zariadenia. Prvý je prístupový ...
 • Systém řízení světelných zdrojů po silových rozvodech 

  Rumíšek, Tomáš
  Práce se zabývá návrhem a realizací inteligentního systému domovního osvětlení. V obytných částech domu je intenzita osvětlení udržována na konstantní úrovni, kterou si nastavuje uživatel. Intenzitu osvětlení lze manuálně ...