Now showing items 1-2 of 2

  • Fracture Resistance of 14Cr ODS Steel Exposed to a High Temperature Gas 

    Hojná, Anna; Michalička, Jan; Hadraba, Hynek; Di Gabriele, Fosca; Duchoň, Jan; Rozumová, Lucia; Husák, Roman (MDPI, 2017-12-01)
    This paper studies the impact fracture behavior of the 14%Cr Oxide Dispersion Strengthened (ODS) steel (ODM401) after high temperature exposures in helium and air in comparison to the as-received state. A steel bar was ...
  • Lomová houževnatost kompozitu s Al-matricí a uhlíkovými vlákny 

    Michalička, Jan
    Abstrakt V této studii byly stanoveny hodnoty lomové houževnatosti vlákno-kovového laminátu (VKL) CARE s uhlíkovými vlákny v epoxidové matrici a hliníkovými plechy o skladbě vrstev 6/5. Experimentálně byly zkoušeny vzorky ...