Now showing items 1-7 of 7

 • Inovace uzlu obráběcího stroje 

  Vintrová, Andrea
  Bakalářská práce se zabývá inovací otočného stolu pro obráběcí stroj ve společnosti TOS KUŘIM – OS, a.s. Práce je rozdělena do tří hlavních částí. První část práce tvoří teoretická východiska bakalářské práce, ve které ...
 • Konstrukce malé vertikální CNC frézky 

  Michele, Jiří
  Tato diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem malé vertikální CNC frézky. Součástí práce je výběr vhodného typu konstrukčního uspořádání stroje na základě analýzy trhu a požadavků. Volba komponent, konstrukční výpočty ...
 • Návrh tvorby štíhlého výrobního procesu ve výrobní hale 

  Vrbacký, Tomáš
  Práce je zaměřena na návrh tvorby štíhlého výrobního procesu ve výrobní hale společnosti TOS KUŘIM – OS. a.s. Pomocí štíhlého prvku value stream mapping je z analyzován tok hodnot současného stavu vybraného výrobního ...
 • Projekt pracoviště pro dokončování a lícovaní přesných dílu 

  Studený, Tomáš
  Cieľom diplomovej práce je navrhnúť pracovisko na dokončovanie a lícovanie dielov vo firme TOS Kuřim. Snažiť sa zlepšiť kvalitu, čas a náklady pri výrobe takýchto dielov a zavedenie tejto výroby na novom CNC stroji. Nájsť ...
 • Redesign frézky X-Graph 650 CNC 

  Michele, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá redesignem frézky X-Graph 650 CNC firmy KNUTH Werkzeugmaschinen GmbH. Součástí práce je popis konstrukčního řešení stroje včetně volby materiálů, návrh konstrukce nového stroje dle základních ...
 • Rozšíření využitelnosti stroje 

  Maršíková, Anna
  Bakalářská práce je zaměřena na rozbor výrobního a inovačního procesu vřetena ze stávajícího produktového portfolia strojírenského podniku TOS KUŘIM – OS, a.s. za účelem rozšíření využitelnosti stroje a uspokojení poptávky. ...
 • Uplatnění procesního řízení u výrobního podniku 

  Vrbacký, Tomáš
  Tato bakalářská práce je zaměřena na seznámení organizační strukturou TOS KUŘIM – OS, a.s., analýzu firemních procesů, konkrétně na SWOT analýzu, procesu zajištění subdodávek a následné vlastní návrhy na konkrétní výrobní ...