Now showing items 1-13 of 13

 • Analýza hospodářských výsledků firmy pomocí statistických metod 

  Loub, Matěj
  Tato bakalářská práce pojednává o hospodaření firmy Aquatechnik, spol. s r.o., konkrétněji o analýze některých položek z účetních listin firmy. V teoretické části jsou osvětleny statistické metody, které jsem v práci použil, ...
 • Analýza síťových útoků pomocí nástroje Honeyd 

  Kohoutek, Jan
  Analýza síťových útoků pomocí nástroje Honeyd. Testování nasazení opensource honeypotů WinHoneyd a LaBrea. Popis a řešení problémů při nasazení v souvislosti s použitým operačním systémem. Zachycení síťového útoku pomocí ...
 • Analýza útoku vedeného prostřednictvím webového prohlížeče 

  Olejár, František
  V této bakalářské práci jsou analyzované a popsané různé druhy útoků vedených z webového serveru prostřednictvím webového prohlížeče. Na simulaci útoků je využito simulační prostředí, které je tvořené pomocí Browserideru, ...
 • Detekce útoků na službu ssh na úrovni netflow 

  Marek, Marcel
  Práce krátce popisuje základní principy protokolu SSH, jeho architekturu a používané šifrování. Dále se práce zabývá dolováním dat z nižších vrstev síťové komunikace a využitím těchto informací k detekci útoků. Také popisuje ...
 • GUI nástroj na měření zranitelností systémů pomocí knihovny OpenSCAP 

  Oberreiter, Vladimír
  Tato diplomová práce popisuje standardy SCAP (Security Content Automation Protocol) pro zjišťování úrovně zabezpečení systémů a knihovnu OpenSCAP, poskytující rozhraní ke standardům SCAP. Dále se zabývá návrhem a implementací ...
 • Honey-Pot: Systém pro detekci útoků 

  Michlovský, Zbyněk
  Tento dokument se zabývá problematikou honeypotu a honeynetu. Zaměřuje se na jejich rozdělení a podrobný popis jejich vlastností a schopností. Dále charakterizuje několik volně dostupných řešení. Především představuje ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Nováková, Natália
  Bakalárska práca sa zaoberá posúdením a návrhom informačného systému vo firme M&P optik s.r.o. Teoretická časť je zameraná na vysvetlenie použitých pojmov a analýz. Druhá časť je venovaná analýze informačného systému firmy. ...
 • Problematika SEO spamu a metody jeho detekce 

  Tlusťák, Karel
  Tato práce se zabývá problematikou vyhledávání ve fulltextových vyhledávačích a možnostech ovlivňování výsledků vyhledávání pomocí Search Engine Optimalization spamu. Jsou zde popsány principy vyhledávačů, způsoby ovlivňování ...
 • Snížení náročnosti výpočtů v libSVM s použitím řetězcových funkcí 

  Kubernát, Tomáš
  Cílem práce bylo implementovat čtyři řetězcové funkce do knihovny libSVM . Za pomoci této knihovny a výše zmíněných řetězcových funkcí poté provést sérii testování s různými hodnotami parametrů ovlivňujících výpočet samotných ...
 • Synchronizace dokumentů uložených na 3 a více počítačích 

  Nykrýn, Lukáš
  Práce pojednává o návrhu a implementaci aplikace pro sdílení souborů mezi více počítači za pomoci externího disku. Aplikaci je možné provozovat jak na systému GNU/Linux, tak na systému MS Windows. V prostředí systému Windows ...
 • Technická analýza 

  Loub, Matěj
  Cílem diplomové práce „Technická analýza“ je rozbor problematiky samotné technické analýzy, konkrétněji pak modelu CAMP, který se zabývá optimalizací portfolia, dále návrh programu k jejímu výpočtu (generování potřebných ...
 • Webová aplikace redakčního systému pro správu dokumentů 

  Schimmel, David
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací webové aplikace redakčního systému pro správu dokumentů. Tato aplikace musí být schopna načíst, zpracovat a uložit obsah dokumentů typu Microsoft Office Word. Uložený ...
 • Zvýšení úspěšnosti klasifikace v libSVM s použitím řetězcových fukcí 

  Homoliak, Ivan
  Práce se zabýva zkoumáním závislostí kvality klasifikace textových řetězců na vlastnostech vybraných řetězcových funkcí, použitých na určení míry podobnosti dvou textových řetezců. Práce přešetřuje též kombinování výsledků ...