Now showing items 1-1 of 1

  • Kontaminace vybraných lokalit Ostravy těžkými kovy 

    Mihočová, Silvie
    Diplomová práce se zaměřuje na posouzení kontaminace nezemědělských půd vybraných lokalit města Ostravy rizikovými kovy. Výběr lokalit byl vztažen na stacionární zdroj znečištění REZZO 1. Celkem bylo odebráno 36 vzorků z12 ...