Now showing items 1-2 of 2

  • Evoluční optimalizace analogových obvodů 

    Mihulka, Tomáš
    Cílem práce bylo vytvořit systém pro optimalizaci vybraných analogových obvodů pomocí evoluce s různými fitness funkcemi. Taktéž na tomto systému provádět sadu experimentů a na jejich základě vyhodnotit možnosti evoluční ...
  • Zpětný překlad vybraných konstrukcí jazyka C++ 

    Mihulka, Tomáš
    Tato práce se zabývá rekonstrukcí hierarchie tříd a jejich virtuálních metod z programů vytvořených jazykem C++. Cílem práce je rozšířit zpětný překladač, který je vyvíjen v rámci projektu Lissom o analýzu těchto konstrukcí ...