Now showing items 1-3 of 3

 • Estimátor v systému regulace s proměnlivou strukturou 

  Dvořáček, Martin
  Práce se zabívá konkrétním způsobem využítí lineárních přípůstkových estimátorů a stavového přírůstkového regulátoru při zpětnovazebním vstupně výstupním řízení. Estimátory využívají normální tvar pozorovatelnosti stavového ...
 • Prediktivní regulátory s principy umělé inteligence v prostředí MATLAB - B&R 

  Matys, Libor
  Diplomová práce se zabývá problematikou prediktivního řízení zvláště Model (Based) Predictive Control (MBPC nebo MPC). V první části jsou porovnány identifikační metody. Algoritmus rekurzivní metody nejmenších čtverců je ...
 • Řídící systém kalící hlubinné pece 

  Chovanec, Jozef
  Predmetom tejto práce je vytvoriť riadiaci systém kaliacej hlbinnej pece a navrhnúť reguláciu teploty. Je uvedený popis funkcie a konštrukcia pece. Ďalej sú porovnané súčasne inštalovaný riadiaci systém B&R 2005 a navrhovaný ...