Now showing items 1-5 of 5

 • Charakterizace rašelin 

  Freithová, Štěpánka
  Rašeliniště jsou považována za cenné ekosystémy na zemi a hrají důležitou roli při mnoha procesech v krajině i globálně. Jsou důležité pro zachování globální biologické rozmanitosti, hrají významnou roli v hydrologii ...
 • Možnosti likvidace a recyklace fotovoltaických panelů v ČR 

  Papírek, Jan
  Tato diplomová práce je zaměřena na posouzení možností likvidace fotovoltaických panelů instalovaných na území ČR. Kromě základní teorie o fotovoltaických článcích a panelech je v teoretické části popisována legislativa, ...
 • Nemrznoucí teplonosné kapaliny pro solární systémy 

  Mikšík, František
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem nemrznoucí teplonosné kapalinu pro solární systémy. Kapalina má být založena na směsi nově dostupné látky propan-1,3-diolu s vodou a s moderními inhibitory koroze. Dále bude prozkoumáno, ...
 • Stárnutí teplonosných kapalin v termických solárních systémech a propan-1,3-diol jako nová možnost 

  Mikšík, František
  Stárnutí teplonosných kapalin na organické bázi je dlouhodobým problémem, který je znám od počátku jejich používání. První část této disertační práce je tak věnována případové studii funkčního experimentálního systému, ...
 • Teplonosné kapaliny pro celoroční termické solární systémy 

  Mikšík, František
  Práce studuje nemrznoucí teplonosné kapaliny pro celoroční provoz v moderních solárních systémech a snaží se stanovit základní kritéria pro antikorozní systém.