Now showing items 1-2 of 2

  • Předloha pohonu kuželového drtiče 

    Mikšík, Libor
    Tato bakalářská práce se zabývá konstrukcí předlohy kuželového drtiče KDC 33SP. Na úvod jsou vysvětleny základní pojmy a hlavní rozdělení drtičů. Vlastní práce obsahuje výběr optimálních variant uložení předlohového hřídele ...
  • Rám klece výtahu 

    Mikšík, Libor
    Tato diplomová práce se zabývá pevnostní kontrolou rámu klece výtahu pro přepravu osob s nosností 675 kg, pomocí metody konečných prvku (MKP). Součástí je výpočet ukotvení vodítek a jejich pevnostní kontrola dle normy ČSN ...