Now showing items 1-6 of 6

 • Metoda pro zvýšení přesnosti měření optického frekvenčního spektra laditelnými optickými filtry 

  Jelínek, Michal
  Diplomová práce se zabývá metodou pro zvýšení přesnosti měření optického frekvenčního spektra laditelnými optickými filtry. V práci je popsán výběr optického frekvenčního filtru pro měření spektra světla a návrh systému ...
 • Metody stabilizace frekvence polovodičových laserů 

  Kozelský, Adam
  Diplomová práce se zabývá problematikou frekvenční stabilizace polovodičových laserových diod DFB. Mezi hlavní vlivy, které ovlivňují stabilitu frekvence, lze zahrnout stabilitu teploty čipu laserové diody, stabilitu a šum ...
 • Mikrostrukturní optická vlákna s dutým jádrem 

  Hlavatý, Václav
  Cílem práce bylo studium, návrh a ověření metod pro spojování mikrostrukturních a standardních jedno nebo více vidových vláken. Hlavní část práce byla zaměřena na metody svařování těchto optických vláken. Při vytváření ...
 • Modul s FPGA pro rychlé generování signálu a synchronní sběr dat 

  Eliáš, Josef
  Diplomová práce je věnována návrhu systému pro rychlé generování signálu a synchronní sběr dat. Součástí zadání jsou požadavky na tento systém, které budou postupně rozebrány. Výsledkem rozboru bude výběr vhodných komponent ...
 • Návrh optovláknového senzorového systému pro měření změn délky 

  Jelínek, Michal
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a ověřením optovláknového senzorového systému pro měření změn délky, který je určen pro monitorování stavu kontejnmentů v jaderné elektrárně. Je zde popsán princip měření, jeho návrh a ...
 • Svařování speciálních optických vláken 

  Hlavatý, Václav
  Cílem bakalářské práce je navrhnout svařovací procesy pro speciální optická vlákna. V textu jsou popsány postupy úprav základního svařovacího procesu pro tři vlnové délky PM vláken. Pro každý typ vlákna byl vytvořen ...