Now showing items 1-2 of 2

  • Predikce sil a kvality opracování při frézování s vysokými posuvy 

    Mikel, Pavel
    V teoretické studii je popsána analýza silového zatížení a kvalita opracování povrchu při frézování. V experimentu je kladen důraz na stanovení sil a jakosti povrchu při frézování v závislosti na změně posuvové rychlosti. ...
  • Využití softwarových produktů CAD/CAM v TPV malé firmy 

    Mikel, Pavel
    Bakalářská práce obsahuje souhrnné informace o CAD/CAM v oblasti výroby. Dále pak řešení součásti ze součástkové základny malé firmy ve vybraném softwaru. V řešení je popis volby jednotlivých nástrojů, výrobních operací a ...