Now showing items 1-3 of 3

 • Vliv lokality na výši obvyklé ceny rodinného domu 

  Mikesková, Dana
  Předmětem této diplomové práce je zejména zjistit, jaký je vliv lokality na obvyklou cenu vybraného rodinného domu v okrese Vyškov. Součástí ocenění je vytvoření databáze rodinných domů včetně vhodných kritérií, která budou ...
 • Založení malého podniku 

  Mikesková, Dana
  Diplomová práce je zaměřena na založení malého podniku, konkrétně CrossFit gymu, pro který je vytvořen podnikatelský plán. CrossFit gym bude nabízet lekce CrossFitu, individuální tréninky či pouze vstupy s možností využití ...
 • Zdaňování příjmů z pronájmu 

  Mikesková, Dana
  Bakalá ská práce je zam ena na zda ování p íjm z pronájmu dle § 9 zákona o daních z p íjm . V teoretické části je zobrazena soustava daní v České republice, postup zdan ní jednotlivých p íjm , výpočet výsledné da ové ...