Now showing items 1-2 of 2

  • Bezdrátově řízený model automobilu 

    Miklíček, Marek
    Cílem  bakalářské práce je návrh řešení dálkového ovládání modelu automobilu, který bude řízen pomocí zařízení s operačním systémem Android. V práci jsou popsány možnosti bezdrátové komunikace, návrh a realizace hardwarových ...
  • Monitorování technického stavu částí radarových systémů 

    Miklíček, Marek
    Cílem této práce je navrhnout podsystém diagnostiky sekundárního přehledového radaru a vytvořit funkční prototyp bloku komunikace a testovacího generátoru. První část práce se věnuje popisu a rozdělení radarových systémů ...