Now showing items 1-2 of 2

  • Řízení nákupu ve vybraném podniku 

    Miklík, Jaroslav
    Diplomová práce je zaměřena na nákupní činnost ve společnosti Měšťanský pivovar Havlíčkův Brod a.s. Teoretická část vymezuje základní funkci nákupního procesu. Další část obsahuje analýzu současného stavu. Na základě ...
  • Studie řízení výrobní logistiky se zaměřením na plynulé materiálové toky 

    Miklík, Jaroslav
    Bakalářská práce je zaměřena na výrobní logistiku a materiálové toky v logistickém řetězci. Teoretická část je zaměřena na základní pojmy, týkající se výrobní logistiky a materiálových toků. Analytická část popisuje současnou ...